Tiếng anh lớp 3-4

Lớp tiếng anh dành cho các bé học lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4. Các bé sẽ được học kỹ năng tư duy ngôn ngữ và học tiếng anh qua những giờ học sinh động và vui nhộn, giúp các bé tiếp thu kiến thức một các tự nhiên. Đồng thời cũng củng cố vững kiến thức cũ trước khi bước vào năm học mới.

Courses Information

Thông tin chi tiết khóa học
Start Date04/06/2019
Years Old9-10 tuổi
Class Size10 – 13 bé
TeacherAlice Nguyen
Carry Time24 buổi
Coures Duration2.5 – 3 tháng
Class Timechiều thứ 3 & 5 từ: 16:30 – 18:10
Tution Free700,000 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

$('.animate-number').each(function () { $(this).prop('Counter',0).animate({ Counter: $(this).text() }, { duration: 2000, easing: 'swing', step: function (now) { $(this).text(Math.ceil(now)); } }); });