Tiếng anh lớp 5-6

Lớp tiếng anh 5-6 cho các em lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6. Các bé sẽ được củng cố kiến thức cũ và học giao tiếp sử dụng tiếng anh, qua những giờ học sinh động và vui nhộn, giúp các em tiếp thu kiến thức một các tự nhiên.

Courses Information

Thông tin chi tiết khóa học
Start Date02/06/2019
Years Oldlớp 5 – 6
Class Size8 – 13 bé
TeacherAlice Nguyen
Carry Time24 buổi
Coures Duration2.5 – 3 tháng
Class Timesáng thứ 2 & 6 từ: 9:20 – 11:00
Tution Free700,000 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

$('.animate-number').each(function () { $(this).prop('Counter',0).animate({ Counter: $(this).text() }, { duration: 2000, easing: 'swing', step: function (now) { $(this).text(Math.ceil(now)); } }); });